profil

 

bursier ursus

Programul de burse se adresează studenților Universității Babes-Bolyai", aflați în anul 1 nivel master (pentru masteratele care se desfăşoară pe parcursul a doi ani) şi studenţii aflaţi în anul 2 nivel licenţă și anul 3 nivel licență (valabil pentru specializările care necesită 4 ani de studiu), care sunt integraliști, cu excepția celor aflați în prelungire de studii, cu rezultate academice deosebite și o activitate intensă în beneficiul comunității.

Media generală minim 8 pe ultimul semestru încheiat.

Recomandat(ă) de un profesor universitar.

Implicat(a) în activităţi în beneficiul comunităţii.voluntar

"Află ce înseamnă voluntariatul pentru candidaţii la bursa URSUS - Studenţi pentru comunitate"contact

E-mail:transfertehnologic@ubbcluj.roStudenţi înscrişi

  

Număr de înregistrare dosare Burse Ursus

Candidatii care nu au primit e-mail-ul cu numărului de înregistrare a dosarului să ne scrie la adresa transfertehnologic@ubbcluj.ro

Rezultatele obținute în urma evaluării dosarelor Burse Ursus Sesiunea a II-a

Contestațiile se vor depune în format electronic la adresa de e-mail transfertehnologic@ubbcluj.ro, sub forma unei cereri redactată și semnată având formatul .pdf până în data de 16 decembrie ora 12.00

Rezultate finale după contestații

Câștigătorii celor 10 burse URSUS sunt rugați să își depună dosarul în format fizic cu toate documentele în original până la data 24.12.2021, ora 12.00 la Registratura Universității, în atenția centrului UBB TechTransfer (CMTTC) sau le va transmite prin poștă către Registratura Universității, în atenția centrului UBB TechTransfer (CMTTC). Fiecare dosar depus va conține documente în original și/sau documentele eliberate electronic conformate cu originalul de către candidat (documentele electronice se vor imprima de candidat, iar acesta va trece olograf pe aceste documente mențiunea ”conform cu originalul” și va semna în dreptul acestei mențiuni după care le va scana și adăuga la dosar).