profil

 

bursier ursus

Programul de burse se adresează studenților Universității Babes-Bolyai", aflați în anul 1 nivel master (pentru masteratele care se desfăşoară pe parcursul a doi ani) şi studenţii aflaţi în anul 2 nivel licenţă și anul 3 nivel licență (valabil pentru specializările care necesită 4 ani de studiu), care sunt integraliști, cu excepția celor aflați în prelungire de studii, cu rezultate academice deosebite și o activitate intensă în beneficiul comunității.

Media generală minim 8 pe ultimul semestru încheiat.

Recomandat(ă) de un profesor universitar.

Implicat(a) în activităţi în beneficiul comunităţii.voluntar

"Află ce înseamnă voluntariatul pentru candidaţii la bursa URSUS - Studenţi pentru comunitate"contact

E-mail:transfertehnologic@ubbcluj.roCum aplic?

Programul de burse se adresează studenților Universității Babes-Bolyai", aflați în anul 1 nivel master (pentru masteratele care se desfăşoară pe parcursul a doi ani) şi studenţii aflaţi în anul 2 nivel licenţă și anul 3 nivel licență (valabil pentru specializările care necesită 4 ani de studiu), care sunt integraliști, cu excepția celor aflați în prelungire de studii, cu rezultate academice deosebite și o activitate intensă în beneficiul comunității.

Pentru a intra în competiţia pentru o bursă URSUS, trebuie să respecţi următorii paşi:

1. cerere tip adresată Universității Babeș-Bolyai – (model tipizat în Anexa 1 a Procedurii);
2. adeverință din partea facultății din care să reiasă media generală pe ultimul semestru încheiat;
3. scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic universitar;
4. curriculum vitae;
5. scrisoare de motivație;
6. acte doveditoare care certifică participarea și adeverințele care prezintă activitățile de voluntariat desfășurate, în decursul ultimilor 2 an, până la data depunerii dosarului.
Adeverințele trebuie să conțină următoarele informații:
  • Organizațiile non-profit, neguvernamentale, non-politice din care face sau a făcut parte, descrierea activităților acestora și poziția ocupată de către aplicant;
  • Numele proiectului, perioada desfășurării și poziția ocupată în cadrul acestora (voluntar, coordonator, inițiator);
  • Activitatea desfășurată în cadrul proiectelor care să cuprindă o scurtă descriere, numărul de participanți, rezultatele și impactul asupra comunității;
  • 3Depui documentele:
1. într-un dosar de plastic cu şină, în format fizic la Registratura Universității, în atenția centrului UBB TechTransfer (CMTTC), str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
SAU
2. scanate, transmise pe e-mail la adresa transfertehnologic@ubbcluj.ro, însoțite de o declarație pe propria răspundere în care studentul declară că deține documentele în original și că le va depune personal la Registratura Universității, în atenția centrului UBB TechTransfer (CMTTC) sau le va transmite prin poștă către Registratura Universității, în atenția centrului UBB TechTransfer (CMTTC) în momentul în care îi vor fi solicitate. Adresa pentru transmiterea documentelor prin poștă este Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, 400084 Cluj-Napoca.
CONTACT
E-mail transfertehnologic@ubbcluj.ro