profil

 

bursier ursus

Programul de burse se adresează studenților Universității Babes-Bolyai", aflați în anul 1 nivel master (pentru masteratele care se desfăşoară pe parcursul a doi ani) şi studenţii aflaţi în anul 2 nivel licenţă și anul 3 nivel licență (valabil pentru specializările care necesită 4 ani de studiu), care sunt integraliști, cu excepția celor aflați în prelungire de studii, cu rezultate academice deosebite și o activitate intensă în beneficiul comunității.

Media generală minim 8 pe ultimul semestru încheiat.

Recomandat(ă) de un profesor universitar.

Implicat(a) în activităţi în beneficiul comunităţii.voluntar

"Află ce înseamnă voluntariatul pentru candidaţii la bursa URSUS - Studenţi pentru comunitate"contact

E-mail:transfertehnologic@ubbcluj.roCalendar

 

Concursul de acordare a burselor nominale în cadrul Programului
«URSUS – Student pentru Comunitate» se desfășoară în anul universitar 2022-2023
după următorul calendar:
27 decembrie – 20 ianuarie (ora 12.00) înscrierea candidaților
23 - 27 ianuarie evaluarea dosarelor
30 ianuarie afişarea rezultatelor
31 ianuarie - 1 februarie depunerea contestaţiilor
2 - 3 februarie evaluarea contestațiilor
6 februarie afișarea rezultatelor finale.
10 februarie termen limită pentru depunerea contractelor semnate de către beneficiari
Dosarele de concurs vor fi depuse:
în format fizic la Registratura Universității, în atenția centrului UBB TechTransfer (CMTTC), str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, SAU
scanate, transmise pe e-mail la adresa transfertehnologic@ubbcluj.ro, însoțite de o declarație pe propria răspundere în care studentul declară că deține documentele în original și că le va depune personal la Registratura Universității, în atenția centrului UBB TechTransfer (CMTTC) sau le va transmite prin poștă către Registratura Universității, în atenția centrului UBB TechTransfer (CMTTC) în momentul în care îi vor fi solicitate. Adresa pentru transmiterea documentelor prin poștă este Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, 400084 Cluj-Napoca.
Fiecare dosar depus fizic sau trimis online va conține documente în original și/sau documentele eliberate electronic conformate cu originalul de către candidat (documentele electronice se vor imprima de candidat, iar acesta va trece olograf pe aceste documente mențiunea ”conform cu originalul” și va semna în dreptul acestei mențiuni după care le va scana și adăuga la dosar).