Prezentare firmă

Centrul de Carieră, Alumni și Relația cu Mediul de Afaceri, împreună cu reprezentantul organizaţiei, stabilesc de comun acord grupul ţintă care urmează să asiste la aceste prezentări, în funcţie de domeniul de activitate al organizaţiei (turism, limbi străine, teologie, management, marketing, sociologie, psihologie, asistenţă socială etc.).

Centrul de Carieră, Alumni si Relația cu Mediul de Afaceri al Universităţii Babeş-Bolyai vă asigură:

  • Informarea studenţilor şi atragerea acestora pentru a participa la eveniment;
  • Sală cu dotări tehnice necesare ( videoproiector, retroproiector, etc.);
  • Popularizarea acţiunii;

Toate aceste servicii funcționează în baza unui contract  încheiat între dumneavoastră și Universitatea Babeș-Bolyai. Pentru mai multe detalii vă rugăm sa ne contactați la numărul 0264-405.300, int. 5260,  sau trimite-ți un e-mail la adresa  corina.matis@ubbcluj.ro.

Se pot adăuga orice alte aspecte dorite de către angajator.

Taxele practicate de centre şi institute din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca în anul universitar 2014 – 2015